NGUYỄN HUY THIỆP
 


Nguyễn Huy Thiệp và nhà văn V.S. Naipaul

Nguyễn Huy Thiệp nhận giải thưởng văn chương Nonino tại Ý

Nguyễn Huy Thiệp nhận huy chương Chevalier des arts et des lettres của Pháp ngày 9/7/2007

 

Võ lâm ngoại sử

Sách mới in & Tản bộ Paris 2005

Tác phẩm


Những tác phẩm gần nhất, chưa in sách
Những bộ phim dựa theo tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp
Nhận định về Nguyễn Huy Thiệp - A propos de Nguyễn Huy Thiệp
Những trang Web khác về Nguyễn Huy Thiệp - Other pages about Nguyen Huy Thiep -
Oeuvres traduites en français
Italy
 

Tiểu sử

Vietnam Arts & Culture