Nguyễn Huy Thiệp nhận giải thưởng văn chương Nonino 2008 tại Ý
Cliquez sur la photo pour la faire apparaître sur une autre page
Bấm vào ảnh để xem rõ hơn
Click on the picture to see image
slideshow if you have ADSL like (click on pictures to stop)

Photo 008 Photo 009 Photo 014 Photo 017 Photo 018 Photo 019 Photo 021
download download download download download download download
Photo 020 Photo 001 Photo 003 Photo 004 Photo 005 Photo 006 Photo 007
download download download download download download download

 

Nguyễn Huy Thiệp nói chuyện với Bảo Thạch trên đài RFI ngày 28 tháng 1/2008 (phần 1)

Nguyễn Huy Thiệp nói chuyện với Bảo Thạch trên đài RFI ngày 1 tháng 2/2008 (phần 2)

bài Nguyễn Huy Thiệp phát biểu khi nhận giải Nonino Risit D’Âur Prize 2008