Nguyễn Huy Thiệp
Truyện Ngắn Chọn Lọc

Mục lục
 

Những ngọn gió Hua Tát
- Trái tim hổ
- Con thú lớn nhất
- Nàng Bua
- Tiệc xòe vui nhất
- Sói trả thù
- Ðất quên
- Chiếc tù và bị bỏ quên
- Sạ
- Nạn dịch
- Nàng Sinh
Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Muối của rừng
Không có vua
Giọt máu
Chút thoáng Xuân Hương
Con gái thủy thần
Những bài học nông thôn
Những người thợ xẻ
Trương Chi
Thương nhớ đồng quê

Vietnam Arts & Culture