Nguyễn Huy Thiệp

Nnhững ngọn gió Hua Tát

Mục lục

Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Huyền thoại phố phường
Muối của rừng
Chút thoáng Xuân Hương
      - Truyện thứ nhất
    - Truyện thứ hai
   - Truyện thứ ba
Không có vua
Con gái thủy thần
Giọt máu
Kiếm sắc
Vàng lửa
Những ngọn gió Hua Tát
- Trái tim hổ
- Con thú lớn nhất
- Nàng Bua
- Tiệc xòe vui nhất
- Sói trả thù
- Ðất quên
- Chiếc tù và bị bỏ quên
- Sạ
- Nạn dịch
- Nàng Sinh