Nguyễn Huy Thiệp

Tác phẩm và dư luận

Mục lục

Tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp

Kiếm sắc
Vàng lửa
Phẩm tiết
Những bài học nông thôn
Những người thợ xẻ
Cún
Tội ác và trừng phạt
Còn lại tình yêu
Khoảng trống không ai lấp được trong tư tưởng nhà văn
Những bài hát
Nguyễn Thị Lộ
Con gái thủy thần
Trương Chi

Dư luận về Nguyễn Huy Thiệp
 

Hoàng Ngọc Hiến: Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió
Tạ Ngọc Liễn: Về mối quan hệ giữa sử và văn
Thùy Sương: Về một cách hiểu truyện ngắn Vàng lửa
Ðỗ văn Khang: Sự "Mơ mộng" và sự "nghiêm khắc" trong truyện ngắn Phẩm tiết
Văn Tâm: Ðọc Nguyễn Huy Thiệp
Mai ngữ: Cái Tâm và cái Tài của người viết
Vũ Phan Nguyên: Ba lần đọc Phẩm tiết
Trương Hồng Quang - Nguyễn Mai Xuân: Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp: triết học lịch sư hay là "văn xuôi nghệ thuật"
Trần Thanh Ðạm: Về tính nữ, chữ tâm và lòng nhân ái từ một bài viết của anh Hoàng Ngọc Hiến
Ðặng Anh Ðào: Thị hiếu và lối đọc truyện hiện nay qua một cuộc tranh luận