TIỂU NGỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ lâm ngoại sử

(Tiểu thuyết võ hiệp)

 

 

Hà Nội 2005 


 

“Ông giăng kia ông ở trên giời

Hỏi ông có biết sự đời cho chăng?

Sự đời nhít nhít nhăng nhăng

Xem ra chẳng biết mần răng nực cười ...”

(Câu hát cổ)

 

- “Quyền đả cước thích (tay chân đấm đá) chỉ là thuật nhỏ, chỉ có nhất lý là thông thiên địa

(Lời người học võ)