Ði Tìm Nguyễn Huy Thiệp

Phạm Xuân Nguyên sưu tầm và biên soạn


 Mục lục
 Tên bài Tác giả  Trang
 Lời giới thiệu  Phạm Xuân Nguyên  5-8
 Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió  Hoàng Ngọc Hiến  9-20
 Khi ông Tướng về hưu xuát hiện  Ðặng Anh Ðào  21-26
 Ðôi điều cảm nhận sau khi đọc truyện và xem phim Tướng về hưu  Nguyễn Mạnh Ðẩu  27-35
 Các vị tướng nói về phim Tướng về hưu  Lê Hà  36-40
 Tướng về hưu một tác phẩm có tính nghệ thuật  Trần Ðạo  41-51
 Lời thoại trong truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp  Nguyễn Thị Hương  52-58
 Những ngọn gió Hua Tát của Nguyễn Huy Thiệp như hình mẫu các truyền thuyết văn học  T. N. Philimonova  59-74
 Ðọc Chút thoáng Xuân Hương  Ðào Duy Hiệp  75-86
 Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp  Trần Duy Thanh  87-91
 Có nghệ thuật ba-rốc trong các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp hay không?  Thái Hòa  92-107
 Tại sai tôi dịch truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ra tiếng Anh  Greg Lockhart  108-115
 Ðọc truyện Nguyễn Huy Thiệp  Nguyễn Thanh Sơn  116-128
 Về cái Ma lực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp  Ðông La  129-151
 Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp  Evelipe Pieller  152-153
 Thơ trong văn Nguyễn Huy Thiệp  T.N. Filimonova  154-168
 Về truyện ngắn Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp  Tạ Ngọc Liễn  169-178
 Ðọc văn phải khác với đọc sử  Lại Nguyên Ân  179-187
 Có một cách đọc Vàng lửa  Ðỗ Văn Khang  188-194
 Về một cách hiểu truyện ngắn Vàng lửa  Thùy Sương  195-202
 Viết như thế cũng là một cách bắn súng lục vào quá khứ  Nguyễn Thúy Ái  203-204
 Bàn thêm về truyện ngắn Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp  Văn Giá  205-206
 Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp, triết học lịch sử hay là văn xuôi nghệ thuật?  Trương Hồng Quang 
 - Nguyễn Mai Xuân
 207-230
 Sự mơ mộng và sự nghiêm khắc trong truyện ngắn Phẩm tiết  Ðỗ Văn Khang  231-243
 Ðọc Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp  Nguyễn Diệp  244-249
 Ba lần đọc Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp  Vũ Phan Nguyên  250-255
 Mười lời bình về truyện ngắn Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp  Trương Hồng Quang  256-268
 Kiếp luân hồi của Nguyễn Trãi qua Nguyễn Thị Lộ  Ðặng Anh Ðào  269-273
 Ðoản thiên về truyện Nguyễn Thị Lộ của Nguyễn Huy Thiệp  Ðỗ Văn Khang  274-282
 Một cây bút có tài, nhưng ...  Hồng Diệu  283-284
 "Ðọc" Nguyễn Huy Thiệp  Văn Tâm  285-304
 Về những cách đọc văn Nguyễn Huy Thiệp  Nguyễn Văn Lưu  305-313
 Sử-Văn, Văn-Sử và thái độ người phê bình  Ðỗ Trung Lai  314-319
 Về một lối cảm thụ và phê bình "bắt-vít"  Nguyễn Hữu Sơn
 - Trịnh Bá Ðĩnh
 320-326
 Lịch sử trong quan niệm của Nguyễn Huy Thiệp  Vương Anh Tuấn  327-341
 Lịch sử Việt Nam qua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp  T.N. Filimonova  342-354
 Tư duy tiểu thuyết và folkhore hiện đại  Hoàng Ngọc Hiến  355-366
 Nguyễn Huy Thiệp: những chuyện huyền kỳ, núi, sông và nước...  Nguyễn Vy Khanh  367-387
 Biển không có thủy thần  Ðặng Anh Ðào  388-394
 Nguyễn Huy Thiệp, một tài năng mới  Diệp Minh Tuyền  395-403
 Tưởng tượng về Nguyễn Huy Thiệp  Vương Trí Nhàn  404-409
 Vì sao văn của Nguyễn Huy Thiệp ngày càng sa sút  Ma Văn Kháng  410-417
Cái tam và cái tài của người viết  Mai Ngữ  418-428
 Ðể đánh giá đầy đủ sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp...  Ngọc Oanh  429-431
 Chữ nghĩa với tâm hồn...  Trung Phương  432--441
 Một trường hợp đang bàn cãi  Nguyễn Văn Bổng  442-448
 Xung quanh sáng tác Nguyễn Huy Thiệp  Hồng Diệu  449-457
 Về hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp    455-457
 Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, vài cảm nghĩ  Nguyễn Ðăng Mạnh  458-464
 Về mối quan hệ giữa sử và văn  Tạ Ngọc Liễn  465-471
 Ði tìm Nguyễn Huy Thiệp  Ðỗ Ðức Hiểu  472-487
 Chân dung nhà văn, từ một thế nhin  Lê Minh Hà  488-496
 Trái tim Thiệp  Sean Jamis Rose  497-500
 Nguyễn Huy Thiệp  Trần Thị Mai Nhi  501-518
 Xung quanh hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp  Nguyễn Hải Hà
 - Nguyễn Thị Bình
 519-546