Nguyễn Huy Thiệp

MƯA NHÃ NAM


Mục lục

Chảy đi sông ơi
Tướng về hưu
Cún
Không có vua
Muối của rừng
Con gái thủy thần
      - Truyện thứ nhất
    - Truyện thứ hai
   - Truyện thứ ba
Những người thợ xẻ
Những bài học nông thôn
Kiếm sắc
Vàng lửa
Phẩm tiết
Sang sông
Thương nhớ đồng quê
Mưa Nhã Nam
Những ngọn gió Hua Tát
- Trái tim hổ
- Con thú lớn nhất
- Nàng Bua
- Tiệc xòe vui nhất
- Sói trả thù
- Ðất quên
- Chiếc tù và bị bỏ quên
- Sạ
- Nạn dịch
- Nàng Sinh