NGUYỄN HUY THIỆP
Sách đã xuất bản:

 Võ lâm ngoại sử

Mổ nhà văn

Tuổi hai mươi yêu dấu

Giăng lưới bắt chim  (Hà Nội, 2003)
Tuyển tập kịch Nguyễn Huy Thiệp (Nxb Trẻ, 2003)
Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (Nxb Trẻ, 2003)
Những ngọn gió Hua Tát (Văn Hóa, Hà Nội, 1989)
Con gái thủy thần (Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1993)
Xuân Hồng (Tân Thư, California, 1994)
Như những ngọn gió (Văn Học, Hà Nội, 1995)
Truyện ngắn chọn lọc Nguyễn Huy Thiệp (Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1995)
Thương cả cho đời bạc (Văn Hóa - Thông Tin, Hà Nội, 2000)
Mưa Nhã Nam (Văn Học, Hà Nội, 2001)
Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (Phụ Nữ, Hà Nội, 2001)
Suối nhỏ êm dịu (Kịch) (Văn Nghệ, California, 2001)
 

Tác phẩm và dư luận (Tạp chí Sông Hương  Nxb Trẻ, Huế, 1989)
Tác phẩm và dư luận (Hồng Lĩnh, California, 1991, tái bản)
 
 

Vietnam Arts & Culture