Nguyễn Huy Thiệp

NHƯ NHỮNG NGỌN GIÓ

Mục lục

Truyện ngắn

Chảy đi sông ơi
Tâm hồn mẹ
Tướng về hưu
Huyền thoại phố phường
Không có vua
Muối của rừng
Con gái thủy thần
Giọt máu
Chút thoáng Xuân Hương
Mưa
Những người thợ xẻ
Những bài học nông thôn
Kiếm sắc
Vàng lửa
Phẩm tiết
Nguyễn Thị Lộ
Trương Chi
Ðời thế mà vui
Sang sông
Thiên văn
Thương nhớ đồng quê
Mưa Nhã Nam
Tội ác và trừng phạt
Những ngọn gió Hua Tát
 

Kịch

Gia đình
Còn lại tình yêu
Nhà tiên tri
Xuân Hồng
Hoa sen nở ngày 29 tháng 4

Cún