Nguyễn Huy Thiệp

XUÂN HỒNG

Mục lục

Tựa: Kịch bản văn học (Thụy Khuê)

Gia đình
Còn lại tình yêu
Nhà tiên tri
Cái chết được che đậy
Xuân Hồng
Không có vua