Nguyễn Huy Thiệp

SUỐI NHỎ ÊM DỊU
Kịch

Mục lục

Tựa: Sử thạch Nguyễn Huy Thệp (Thụy Khuê)

Kịch 3 hồi